top of page
Hvad

STIBOFONDEN uddeler hvert år et antal bevillinger inden for STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), som støtte til fremragende forskning inden for området. Bevillingerne udgør normalt op til 200.000 kr., men kan i særlige tilfælde forøges.

Bevillingerne kan søges af forskere ved de relevante miljøer på de danske universiteter.

Hvem

Ansøg igennem Grant Compass via knappen i bunden af siden.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Kortfattet og alment forståelig beskrivelse af emnet for forskningen

  • Plan og budget for forskningen

  • CV for ansøgere

Hvordan

Ansøgninger behandles løbende, og der kan forventes svar inden for tre måneder efter ansøgningstidspunktet.

Vilkår

Bevillingen forudsættes administreret af modtagerens hjeminstitution.

Bevillingen omfatter ikke egen løn eller stipendier, som forudsættes dækket på anden vis.

Ved afslutning af forskningen skal der aflægges en kort rapport til Fonden.

STEM-bevilling_edited_edited_edited.jpg

STIBOFONDENs STEM-bevillinger

bottom of page