top of page
Open Site Navigation
STIBOFONDEN yder – jf. fondens vedtægter - donationer til:
  1. Støtte til videnskabelig forskning.
     

  2. Støtte til løsning af sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver.
     

  3. Støtte til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af fondens bestyrelse skønnes at have betydning til gavn for dansk erhvervslivs trivsel.
     

  4. Uddeling af hædersgaver til fremragende forskere eller kunstnere eller andre, som efter bestyrelsens skøn ved deres indsats har gjort sig fortjent til en sådan påskønnelse eller opmuntring eller hjælp til yderligere indsats.

Ansøgninger til fonden skal indeholde en kvalificeret projektbeskrivelse med angivelse af donationsbehov, et budget og en tidsplan herfor samt angivelse af fundingplan, dvs. oplysning om hvilke fonde, der er ansøgt og evt. tilsagn fra disse fonde. Ansøgningen må samlet udgøre max. fem A4-sider. Se venligst fondens uddelingspolitik for nærmere krav til ansøgninger: her.

Ansøgninger om donation bedes venligst ske igennem Grant Compass via knappen i bunden af siden.

Fonden uddeler ikke studielegater.

Bemærk venligst, at STIBOFONDEN kun støtter ph.d. projekter, der kan henføres til fondens program for "IT-rejsestipendier til ph.d.-studerende".

Fonden har i regnskabsåret 2021/22 ydet donationer til følgende professionelle forsknings-, kulturelle og samfundsgavnlige projekter: AroS, Aarhus Symfoniorkester, Garnernetværk, hArt-17 Walls, Naturhistorisk Museum, Rigshospitalet, Aarhus Festuge 2021, Booklab, Dansk Skoleskak, Ensemble MidtVest, Natteravnene, Matematikcenter, Foreningen Dejlig er Jorden, Aarhus Universitetsforlag, Artos Kvartetten, Danish New Music Academy, Aarhus Case Competition 2022, Ungdommens Naturvidenskabelig Forening, Akademisk Kor Aarhus, Aarhus Sommerfestival, Skt. Clemens Drengekor, Aarhus Bach-Selskab, Barbaros, Fysikstuderende i Danmark.  Der er uddelt 16 IT-rejsestipendier i forbindelse med rejsestipendieprogrammet til IT ph.d.-studerende samt 41 IT-rejsebevillinger i forbindelse med rejsebevillingsprogrammet til IT-bachelor- og kandidatstuderende.

I alt er der i regnskabsåret 2021/22 ydet donationer for 4,5 mio. kr.

Donation_edited.jpg

Ansøgninger & Donationer

Close Site Navigation
bottom of page