top of page
Hvad

STIBOFONDEN uddeler hvert år et antal rejsestipendier til fremragende danske ph.d.-studerende inden for datalogi, software og IT. Stipendierne udgør normalt op til 100.000 kr., som skal anvendes til støtte for et sammenhængende ophold af mindst fire måneders varighed ved et førende internationalt miljø inden for modtagerens forskningsemne.

Stipendierne kan søges af ph.d.-studerende ved de relevante miljøer på de danske universiteter.

Hvem

Ansøg igennem Grant Compass via knappen i bunden af siden.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Kortfattet og alment forståelig beskrivelse af emnet for ph.d.-afhandlingen med redegørelse for det forventede udbytte af studieopholdet

  • CV og eksamensbevis(er)

  • Plan og budget for udlandsopholdet

  • Anbefaling fra den ph.d.-studerendes vejleder

Hvordan

Ansøgninger behandles løbende, og der kan forventes svar inden for en måned efter ansøgningstidspunktet. Beslutning om tildeling af rejsestipendium træffes af STIBOFONDEN på grundlag af indstilling fra Fondens konsulent, fhv. dekan ved Aarhus Universitet, Erik Meineche Schmidt.

Der vil ved bedømmelsen primært blive lagt vægt på faglige kvalifikationer, men det forventede udbytte af opholdet for såvel modtageren som dennes hjemmemiljø vil også blive taget i betragtning.

Vilkår

Stipendiemodtagere skal være danske statsborgere eller personer med anden markant tilknytning til Danmark, som er i gang med en ph.d.-uddannelse ved et dansk universitet. Ansøgere, der ikke er danske statsborgere, skal redegøre for deres tilknytning til Danmark.

Der kan ikke søges støtte til allerede påbegyndte udlandsophold.

Stipendiet forudsættes administreret af modtagerens hjeminstitution, og omfatter dækning af rejse- og flytteomkostninger, merudgifter til bolig, samt midler til drift, herunder udstyr, konferencer mv.

Stipendiet omfatter ikke løn og vil kun undtagelsesvist udgøre mere end 100.000 kr. ligesom eventuel tuition normalt forudsættes dækket på anden vis.

Ved afslutning af udlandsopholdet skal der aflægges en kort rapport til Fonden.

Yderligere information fås ved henvendelse til Erik Meineche Schmidt, tlf. 23382376 og/eller ems@au.dk.

IT-stipendium-01_edited.jpg

STIBOFONDENs IT-rejsestipendier til ph.d.-studerende

bottom of page