top of page
Principper for god fondsledelse i STIBOFONDEN

STIBOFONDENs vigtigste opgave er at være ejer af Stibo-virksomhederne. Som det hedder i fondens fundats, skal fonden "medvirke til at sikre en fast, kyndig og initiativrig ledelse" af virksomhederne og medvirke til at sikre virksomhedernes "fortsatte konsolidering og udvikling" og "i det hele yde enhver mulig indsats" for, at virksomhederne "opretholdes og bevarer den størst mulige anseelse under den højst opnåelige tekniske standard".

Det er fondens politik, at det meste af det overskud og den likviditet, der skabes i virksomhederne, bliver i virksomhederne for at sikre det finansielle grundlag for virksomhedernes fortsatte udvikling. Derfor er fonden tilbageholdende med at trække udbytte ud af virksomhederne. Denne politik indebærer, at der er relativt beskedne midler til uddeling. Disse midler uddeles i overensstemmelse med fundatsen til støtte af videnskabelig forskning, til løsning af sociale og kulturelle opgaver og til formål, der kan gavne dansk erhvervslivs trivsel. I de senere år er uddelinger især gået til kulturelle og sociale formål. I det seneste regnskabsår udgjorde uddelingerne 2,2 mio. kr. Heraf er ca. 1 mio. kr. ydet i støtte til 20 ph.d.-studerende samt 10 bachelor-/kandidatstuderende, se endvidere menupunktet "IT-rejsestipendium" samt "IT-rejsebevilling".

 

Fonden har forholdt sig til principper for god Fondsledelse som angivet i skemaet i nedennævnte link. Det er fondens politik, at der ikke må være personsammenfald mellem fondsbestyrelse, bestyrelser i driftsselskaber og direktion for at styrke uafhængighed og mulighed for kontrol. Fondsbestyrelsen ønsker et informationsniveau for virksomheden på mindst det niveau, aktionærer og analytikere har i børsnoterede virksomheder. Det sikres ved, at selskabsledelsen hvert kvartal rapporterer skriftligt og mundtligt om virksomheden til fondsbestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer kan højst sidde i bestyrelsen i 12 år. Hvis særlige forhold tilsiger dette, kan bestyrelsen i STIBOFONDEN ved simpelt flertal dispensere for funktionsperioden på 12 år.

Skema for lovpligtig redegørelse om god fondsledelse 2018/19 jvf. årsregnskabslovens paragraf 77a

Skema for lovpligtig redegørelse om god fondsledelse 2019/20 jvf. årsregnskabslovens paragraf 77a

Skema for lovpligtig redegørelse om god fondsledelse 2020/21 jvf. årsregnskabslovens paragraf 77a

Skema for lovpligtig redegørelse om god fondsledelse 2021/22 jvf. årsregnskabslovens paragraf 77a

Skema for lovpligtig redegørelse om god fondsledelse 2022/23 jvf. årsregnskabslovens paragraf 77a

Se STIBOFONDENs årsrapport for 2022/23 her

STIBOFONDENs bestyrelse
Ebbe Malte Iversen
Formand

Født 1951, har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2013. Ebbe Malte Iversen er på valg i 2025 og anses for at være uafhængig.

Ebbe Malte Iversen er professionelt bestyrelsesmedlem, tidligere adm. direktør for Per Aarsleff A/S og er ingeniøruddannet med ledelseserfaring fra børsnoteret virksomhed.

Øvrige ledelseshverv:

 • Stibo Holding A/S, Stibo Ejendomme A/S og Stibo Investment ApS (bestyrelsesformand)

 • Per og Lise Aarsleffs Fond (bestyrelsesmedlem)

 • Per Aarsleff Holding A/S og Per Aarsleff A/S, (bestyrelsesformand)

 • Ege Carpets A/S (bestyrelsesnæstformand)

 • Ejendomsfonden AIS, Aarhus International School (bestyrelsesformand)

Jørgen Huno Rasmussen
Næstformand

Født 1952, har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2021. Jørgen Huno Rasmussen er på valg i 2025 og anses for at være uafhængig.

Jørgen Huno Rasmussen er professionelt bestyrelsesmedlem og ingeniøruddannet, HD, Lic. Techn., tidligere adm. direktør for FLSmidth & Co. A/S samt Hoffmann A/S og derefter bestyrelsesformand for Lundbeckfonden samt Tryg-koncernen.

Ledelseserfaring fra børsnoteret virksomhed tillige med strategi- og organisationsudvikling, risikostyring, formuepleje og almennyttige donationer.

Øvrige ledelseshverv:

 • Stibo Holding A/S, Stibo Ejendomme A/S og Stibo Investment ApS (bestyrelsesnæstformand)

 • Terma A/S, (bestyrelsesnæstformand)

 • Thomas B. Thriges Fond (bestyrelsesnæstformand)

 • Otto Mønsted A/S (bestyrelsesmedlem)

 • Aase og Jørgen Münters Fond (bestyrelsesmedlem)

Jakob Røddik
Bestyrelsesmedlem

Født 1975, har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2018. Jakob Røddik er på valg i 2026 og anses for at være uafhængig.

Jakob Røddik er juridisk direktør og direktør for ejendomsudvikling i Salling Group. Jakob Røddik er uddannet advokat og har tidligere været advokat hos A.P. Møller-Mærsk A/S, Gorrissen Federspiel og Plesner Advokatpartnerselskab.

Øvrige ledelseshverv:

 • Stibo Holding A/S, Stibo Ejendomme A/S og Stibo Investment ApS (bestyrelsesmedlem)

 • Købmand Ferdinand Sallings Mindefond (bestyrelsesmedlem)

 • Salling Group Forsikring A/S (bestyrelsesmedlem)

 • Salling Group Ejendomme A/S (direktør)

 • Dansk Retur System A/S (bestyrelsesmedlem)

Per Asmussen
Bestyrelsesmedlem

Født 1960, har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2019. Per Asmussen er på valg i 2027 og anses for at være uafhængig.

Per Asmussen er tidligere CEO i Kamstrup A/S og har haft ledende stillinger i Alstom, Grundfos og APV. Per Asmussen er uddannet Msc. Engineering suppleret med en række internationale kurser inden for strategi og ledelse inkl. HD-Finansiering.

Øvrige ledelseshverv:​

 • Stibo Holding A/S, Stibo Ejendomme A/S og Stibo Investment ApS (bestyrelsesmedlem)

2022-stibofond-fondledelse.png

Fondsledelse

bottom of page